Verificari prealabile achizitiei

Orice investiție într-o cladire sau teren și mai ales una care vizează nu atât revânzarea cât dezvoltarea imobiliară, necesită o analiză preliminară serioasă a stării de fapt, a drepturilor de proprietate și a riscurilor detectabile.

Sistemul nostru de interogare și analiză este mereu ajustat în raport atât cu modificările legislative cât și în raport de starea de fapt și juridică a fiecarui proiect în parte. Listele de verificare (asta devine link catre un document pdf Lista verificare imobil.pdf) sunt ajustate în raport cu solicitările specifice ale clientului, cu situația obiectivă a imobilului și cu viziunea clientului asupra destinației proprietății. O listă orientativă pentru analiza prealabilă poate fi descărcată de aici.

Achiziții imobiliare

Începând cu participarea la negocieri, dezvoltăm modalitatea contractuală de achiziționare a imobilului. Adaptăm sistemul de transfer al proprietății și al plăților, astfel încât să existe confortul transferului dreptului de proprietate la ]n condițiile, la termenele, în modalitatea și etapele dorite.

Asistăm la semnarea și ajustarea pachetului contractual, propunem soluții pentru garantarea încasării prețului, fie modalități formale (ipoteci, privilegii etc) fie, modalități contractuale (convenții sau pacte de escrow, garantarea de către un terț etc.). Organizăm semnarea actelor de vânzare și transferarea posesiei și a actelor de proprietate originale/ cartea construcției către client sau depozitar.