Biroul nostru participă la proiecte din domeniul minier care pun probleme legislative și administrative specifice. Implicarea noastra profesională privește (i) pachetul contractual necesar (asocieri, investiții, parteneriate) si care trebuie corelat atat cu realitațile din teren cât și cu exigențele cumpărătorilor industriali, (ii) zona de interferență cu practicile administrative și de mediu inclusiv relațiile cu autoritățile locale (autorizații de excavare, taxe locale de excavare, taxe de mediu, taxe de acces etc), (iii) constituirea și comunicarea cu echipa locala, (iv) monitorizarea elementelor legislative din activitatea curenta și (v) intervenția consultativă sau în situația unui litigiu.

Proiecte

Proiect Cariera Magna Breaza

Mineral: Serpentinit

Un proiect în faze începând de la finanțare și colaborare până la dezvoltarea unei exploatații la zi. Produsul final este destinat industriei siderurgice ca material refractar natural. Biroul nostru a efectuat analiza preliminară și supervizarea practicilor contractuale, de mediu și administrative cu ajustarea unui pachet contractual potrivit (colaborarea în carieră, logistica livrărilor rutier-feroviar, taxe și autorizații locale). Volum investiție 500.000 EURO.

Proiect Cariera Vatra Dornei

Mineral: Mangan

Un proiect de asociere in exploatarea la zi de material destinat majoritar exportului. Biroul nostru a supervizat analiza perimetrului minier și statusul documentației ANRM (linkhttp://www.namr.ro/home/) precum și modul de lucru cu societatea operatoare-furnizoare dezvoltând și un pachet contractual complex (logistică, livrare rutieră și feroviară) potrivit și corelat cu standardele si practicile clientului achizitor. Volum investiție 500.000 EURO.