Noul Cod Civil: fapte si acte versus situatii juridice

Domeniul legii si aplicarea in timp a legii civile noi

1. Determinarea domeniului de aplicare a legii civile noi. Aplicarea imediată a legii civile noi – art. 6 alin. 5 NCC.

Dispoziţiile noului cod se aplica (i) tuturor actelor şi faptelor încheiate, produse sau săvârşite dupa intrarea sa în vigoare, (ii) precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.

Elementul unificator între cele două ipoteze este aplicarea principială şi imediată a legii civile noi totuşi legiuitorul a ţinut să facă o distincţie clară între fapte şi acte (generatoare de drepturi şi obligaţii conform art. 1365, art. 1166 şi art. 1324 NCC si faptul juridic licit art .1330-1348 NCC) şi situaţii juridice. Oare de ce?

Dacă ne raportăm la obligaţii, situaţiile juridice nu sunt expres reglementate ca izvor de obligaţii, dealtfel întreg dreptul civil este construit în jurul actelor şi faptelor juridice. Dacă ne raportăm la sensul căutat de legiuitor în acest aliniat – situaţii născute, o exprimare impersonală – am putea ajunge la concluzia că situaţiile juridice sunt efecte juridice născute dupa 01.10.2011. În aparenţă, substituirea situaţie juridică = consecinţă/efect pare convenabilă.

2. Extinderea selectivă a domeniului de aplicare a legii civile şi asupra situaţiilor juridice născute pe durata de aplicare a normei civile vechi – art. 6 alin. 6.

Din raţiuni de protecţie a unor interese generale asociate instituţiei familiei, capacităţii persoanei şi protecţiei proprietăţii în sens larg, legiuitorul a ţinut să se exprime cu privire la efectele viitoare ale unor situaţii juridice născute anterior intrării în vigoare a NCC. Legiuitorul mai spune aici situaţii juridice derivate din … şi enumeră domeniile antemenţionate.

Aşadar, se consolideaza ideea că (i) situaţiile juridice produc efecte dar şi că (ii) situaţiile juridice sunt efecte iar, reamintindu-ne separaţia clară legiferată la art 6 alin 5: situaţiile juridice NU SUNT fapte şi acte, în acelaşi timp.

3. Opinie proprie.

În realitatea noului cod, situaţiile juridice reprezintă o construcţie juridică generatoare de efecte juridice conform art 6 alin 6: dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia.

Este greu de acceptat ca o consecinţă juridică poate genera în absolut alte efecte juridice, fără o altă intervenţie exterioară – acte şi fapte. Ipoteza este greu de înţeles şi destabilizează ideea de efect juridic, transformându-l în cauză de sine stătătoare a unor alte efecte; nu este acceptabil să admitem că efectele unor norme au o viaţă proprie, generatoare de alte efecte juridice etc.

În aceeaşi realitate a noului cod, situaţiile sunt de asemenea efecte juridice; este expres reglementat şi nu este necesară o interpretare.

În opinia mea, legiuitorul, reglemantând într-un mod complex, o realitate deja complexă, a luat în calcul – şi de aici şi dorinţa de a proteja unele interese generale în mod special – două ipoteze:

(i) Art 6 alin 5 – situaţii juridice, non fapte si acte, născute, post actum (după) 01.10.2011

Numai situaţiile juridice post actum, sunt luate în considerare doar ca efecte juridice, cărora li se aplică cu prioritate legea civilă nouă, cu excepţiile reglementate expres în NCC dar şi din LA (cum ar fi art. 58, art. 59).

(ii) Art. 6. alin. 6 situaţii juridice, non fapte si acte, născute ante actum 01.10.2011

Numai situaţiile juridice ante actum sunt generatoare ele însele de efecte juridice. Se aplică norma civilă nouă acelor situaţii generate de acte si fapte deja consumate ante actum, care, interacţionând cu acte şi fapte încheiate, produse, săvârşite după intrarea în vigoare a NCC, numai dacă (a) situaţiile juridice modificate prin interacţiunea cu actele şi faptele post actum, subzistă dupa 01.20.2011 şi dacă (b) situaţiile juridice care subzistă se referă instituţiile enumerate expres la art 6 alin 6. Aşadar în acest articol, sintagma derivate din, nu este sinonimă cu generate de sau provenind din. În opinia mea, legiuitorul a dorit să plaseze unele situaţii juridice în legătură cu anumite instituţii juridice, pentru a proteja unele interese generale enumerate limitativ la art. 6 alin. 6 NCC.

În concluzie sintagma situaţii juridice nu reprezintă un concept nou, ci doar o modalitate prin care textul Noului Cod Civil separă sau alătură, conform necesităţii de reglementare a aplicării normei civile în timp, faptele şi actele produse la un anumit moment dat de unele efecte juridice, în anumite condiţii exprese.

Petru HOBINCU

Consilier Juridic

Petru Hobincu avocat